Politika o varovanju osebnih podatkov

Varovanje zasebnosti / osebnih podatkov

Družba eBlagajna d.o.o. varuje osebne in poslovne podatke svojih uporabnikov. V ta namen uporablja različne varnostne tehnologije, ki pomagajo zaščititi podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Informacije, ki jih uporabniki vnesejo, se hranijo v računalniških strežnikih z omejenim dostopom, ki se nahajajo v nadzorovanih objektih (varne sobe).

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov

Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe produkta. Ponudnik bo uporabil tehnične in zakonsko dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik ne odgovarja, če bi tretji osebi uspelo priti do teh podatkov, kljub temu, da je uporabil tehnične ukrepe za preprečitev nepooblaščenega dostopa tretjih oseb. Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren, če dopusti dostop državnim in drugim organom, ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji pravico do dostopa do teh podatkov.

Ponudnik bo poskrbel, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. Za zagotovitev nujne zaščite podatkov se uporabnik obveže, da bo sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel, in jih v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel, uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le-teh.